ילדי עם ישראל ומדינת ישראל תחילה
  Children of Israel first
ילדי מדינת ישראל תחילה
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    תעודת העמותה  |  מתוך תקנון העמותה  |  ועדת הבריאות והרווחה בכנסת  |  לאתר של משרד הבריאות  |  לאתר של משרד הרווחה  |  ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת  |  תמ"א 38 - רעידת אדמה  |  אמנת האו"ם לזכויות הילד  |  יצירת קשר  |  מבזקי חדשות  |  לערוץ המוסיקה והצחוק  |  לשימושון הממשלתי  |  לתקווה  |  החזון של חברת יו.אס.יו. אינטרנשיונל בע"מ  
האם הפנייה שלנו לחברות וחברי הכנסת שלנו תעזור לילדי מדינת ישראל תחילה ? לאלה שיש את היכולת לעזור יש גם את המחויבות לעזור ...המשך יבוא...ותודה לכל מי שמסייע לאזרחי מדינת ישראל...

הניתוח של תרה "היה אחד הניתוחים המורכבים והנדירים שבוצעו בישראל אי פעם...מדובר בניתוח ייחודי בעולם" - גם הניתוח של קסם היה מורכב לפרטים נוספים יש ללחוץ כאן ...
קרא עוד...
קרא עוד
 
פרייליך - סרטים וסרטונים מצחיקים לצפייה לחצו כאן
 
 
לצפייה בכותל לחצו כאן
 
 
לפרטים נוספים לחצו כאן
 
 
 
 
 
 
 
 
קרא עוד...
 
 
 
 
קרא עוד...
 
 
מתוך תקנון העמותה
קרא עוד...
 
 
קרא עוד...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אתה מרים אותי למעלה

להאזנה וצפייה לחצו כאן
קרא עוד...
 
22:11 (04/10/10) יעקב יגודה
לקריאה לחצו כאן
 
12:53 (26/06/15) יעקב יגודה
לצפייה לחצו כאן
 
בכתבה כתוב "כך מפקירה המדינה את ילדיה"...וזו טעות כמובן - כי לא המדינה מפקירה אלא הממסד שלנו מפקיר את ילדי מדינת ישראל תחילה

לקריאת תוכן התמונה לחצו עליה עד לגודל מכסימלי
קרא עוד...
21:25 (04/05/12) יעקב יגודה
 
זעם ללא גבול - "נפרדים מדניאל הקטן: "תודה שלימדת אותנו לאהוב" נשיא המדינה ריבלין: "אתה הילד של כולנו"

דניאל הקטן נירצח באמצעות רסיס של פצמ"ר...
קרא עוד...
11:37 (24/08/14) יעקב יגודה
 
זעם ללא גבול, רצח מתועב נוסף...

קרא עוד...
04:38 (31/07/16) יעקב יגודה
 
ילד של שבת - מומלץ בכל לב להיכנס

מומלץ בכל לב להיכנס
קרא עוד...
14:04 (08/04/11) יעקב יגודה
 
אל תרחק ממני לעולם

קרא עוד...
10:14 (08/01/10) יעקב יגודה
 
לא זזים לפני שחוגרים

 
AM-PM

האור מתחיל לבצבץ בקצה המנהרה – ההסכם בין האוצר למשרד הבריאות: עוד 1.5 מיליארד שקל לסל התרופות
16:16 (12/08/16) יעקב יגודה

להלן הודעת משרד הבריאות :משרד הבריאות הגיע לסיכום עם משרד האוצר בנוגע למשאבי מערכת הבריאות לשנים הקרובות נושאים:בריאות הציבור, סל שרותי הבריאות, אישפוז, תקציבים ותעריפים תאריך פרסום:12/08/2016 13:10 משרד הבריאות הגיע לסיכום עם משרד האוצר בנוגע למשאבי מערכת הבריאות לשנים הקרובות הכולל תוספות משמעותיות GovXContentSection ​ משרד הבריאות הגיע לסיכום עם משרד האוצר בנוגע למשאבי מערכת הבריאות לשנים הקרובות הכולל תוספות משמעותיות כמפורט להלן: סל שירותי הבריאות ותקציב קופות החולים - משרד הבריאות הגיע לסיכום על תוספת לסל התרופות בסך של 500 מיליון ₪ לשנים 2017-2019 אשר יהיו מיועדים לשירותים וטכנולוגיות חדשות בסל הבריאות. המימון לתוספת זאת יגיע באופן מלא מתקציב המדינה ולא יוטלו היטלים על השב"ן והביטוחים המשלימים. סך התוספת לבסיס תקציב קופות החולים בשנים 2017-2018 תעמוד על 2.2 מיליארד ₪. מתוך סכום זה 1.5 מיליארד ₪ מיועדים לתוספות הטכנולוגיות. 300 מיליון ₪ לשיפור מדד יוקר הבריאות ו-400 מיליון ₪ עבור היערכות להזדקנות האוכלוסייה והיערכות לשינויים מבניים במערכת הבריאות. בנוסף, יועברו 800 מיליון ₪ מהסכמי הייצוב לבסיס עלות סל שירותי הבריאות וישפרו את האיתנות הפיננסית של קופות החולים. מערך האשפוז ותוספת מיטות - בשש השנים הקרובות יתווספו 2,100 מיטות אשפוז למערכת הבריאות, מתוכן 1,200 מיטות כלליות על פני שש שנים, 750 מיטות גריאטריות על פני 5 שנים ו-150 מיטות פסיכיאטריות על פני 5 שנים. מיטות אלה יתווספו ל-300 מיטות האשפוז הצפויות להיפתח בבית החולים באשדוד. בנוסף – תינתן תוספת של 150 תקני מתמחים להקלת עומס העבודה המוטל עליהם. התמיכה בבתי החולים הציבוריים תגדל ב-60 מיליון ₪ באופן ייעודי לבתי החולים הציבוריים הקטנים. כמו כן, נקבע כי יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד הבריאות להתמודדות עם הגידול בהוצאות הרשלנות הרפואית (מנגנוני חלוקת סיכונים ואמצעים נוספים). כמו כן יוקצו כ-900 מיליון שח לתכנית הלאומית לקיצור תורים כפי שנקבע בין המשרדים, בחלוקה בין קופות בחולים לבתי החולים. בנוסף – יוקצו משאבים לשיפור הטיפול הניתן במערך בתי החולים לבריאות הנפש. שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, אמר כי ”לאחר משא ומתן ארוך ומורכב הגענו להסכם נותן תוספת משאבים משמעותית למערכת לשנים הקרובות ובראשם לסל הבריאות שיגדל ב-1.5 מיליארד ₪ ממקורות ציבוריים לצד תוספת משמעותית של מיטות אשפוז ותוספת תקנים למתמחים. בכך אנחנו ממשיכים את העשייה לחיזוק הרפואה הציבורית ולקידום הפריפריה מתוך מחוייבות עמוקה לציבור החולים. בנוסף - אנו נמשיך לפעול בכל דרך לקידום הרפורמה בסיעוד ולאוכלוסיה המתבגרת בישראל." מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, אמר כי "בהסכם כלולים מענים לאתגרים המרכזיים הצפויים למערכת הבריאות בשנים הקרובות ובראשם הזדקנות האוכלוסייה, הן בקהילה והן במערך האשפוז. בנוסף , לאחר שנים של הזנחה, במסגרת ההסכם הנוכחי נתחיל להתמודד עם הפערים הגדולים הקיימים במערך בריאות הנפש באמצעות תכנית לאומית להפחתת קשירות ושיפור השירות." לקריאה מאתר משרד הבריאות יש ללחוץ על הקישור : http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/12082016_2.aspx לפרוט נוסף מהעיתונות יש ללחוץ על קובץ PDF שנמצא למטה, ולאחר שהוא עלה יש ללחוץ על כותרות הכתבות לקריאה מפורטת יותר...עידכון > 14/08/2016 > 04:19"ההיטל על ביטוחי הבריאות בוטל - התוספת לסל התרופות הצטמקה"לפרטים נוספים יש ללחוץ על קובץ PDF שנימצא למטה... ולמרות כל האמור לעייל, לדעתנו כסף לא חסר > לא חייבים להטיל היטלים כדי לממן את מלוא סל התרופות - ולראיה > לקראת אינפורמציה על עודפי התקציב האדירים שישנם יש ללחוץ על הקישור הבא > http://www.israelibeautypul.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1417926

 
10 שנים שסל התרופות לא עודכןעידכון > 14/08/2016 > "ההיטל על ביטוחי הבריאות בוטל - התוספת לסל התרופות הצטמקה"